ردیف مودم مدل قیمت خالص قیمت نهایی (با احتساب ۹ % مالیات بر ارزش افزوده)
1 مودم وایرلس چهار پورت Billion ۱.۶۰۰.۰۰ ریال ۱.۷۴۴.۰۰۰ ریال
1 مودم وایرلس چهار پورت Zyxel ۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۴۸۸.۰۰۰ ریال

لازم به ذکر است مودم های مورد تأیید و قابل پشتیبانی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات و تاک آنلاین به شرح زیر می باشند:

  • LBLink

  • TPLink

  • IPLink

  • DLink

  • Zyxel

  • Billion

    ویژه سرویس VDSL

  • Asus